Næringslivet kan spille en nøkkelrolle i å løse krisen i Oslofjorden. Det er nødvendig med innovasjon, teknologi og nye løsninger for å redusere de...

les mer