Politisk dialog og læring på tvers av fylkesgrensene og hvordan vi kan spille hverandre gode, det var målsettingene for Østlandssamarbeidets...

les mer