Tjue personer fra Østlandssamarbeidet reiste i slutten april på studietur til Kiel og Hamburg for å lære mer om hvordan man jobber med utdanning,...

les mer