Som medarrangør av EUs årlige strategikonferanse for Østersjøen bidro Østlandssamarbeidet/BSSSC til å sette sirkulær og delingsøkonomi på dagsorden....

les mer