Select Page

Østlandssamarbeidet med fokus på sirkulær og delingsøkonomi

av Jon Petter Arntzen |
Publisert 1. October, 2019
Mann står på et podium og snakker til en forsamling.

Som medarrangør av EUs årlige strategikonferanse for Østersjøen bidro Østlandssamarbeidet/BSSSC til å sette sirkulær og delingsøkonomi på dagsorden. 700 konferansedeltagere møttes i Gdansk tidligere i sommer for å diskutere hvordan sirkulær og delingsøkonomien kan bidra til å  løse demografi- og miljøutfordringer rundt Østersjøen.

Den 12. og 13 juni ble det 10. årlige forum for EU sin Østersjøstrategi gjennomført – og det er første gangen at en norsk aktør var medarrangør. Gjennom Østlandssamarbeidets formannskap i Baltic Sea States Sub-Regional Cooperation (BSSSC) hadde Østlandsamarbeidet muligheten til å rette søkelyset på sirkulær og delingsøkonomi som mulige løsninger på flere av dagens utfordringer. Dette ble gjort i samarbeid hovedarrangøren Pommern Voivodeship (region), Polen, samt med støtte fra EU-kommisjonen og utenriksdepartementet i Polen. Prosjektet ble støttet finansielt av Interreg-midler.

Mer enn 700 deltakere fra departementer, internasjonale organisasjoner, frivillige organisasjoner, universiteter, lokale og regionale administrasjoner og virksomheter deltok på konferansen og delte ideer om hvordan sirkulær og delingsøkonomien kan gi svar på miljø- og demografiutfordringer. Åpningssesjonen på det årlige forumet tok for seg hovedtemaet i forumet, sirkulær økonomi, og hva det kan bety for Østersjøen og de omkringliggende regionene. Deltagerne ble ønsket velkommen av blant annet Mieczysław Struk, Marshall i Pommern Voivodeship, Elżbieta Bieńkowska, EUs kommisær for det indre marked, industri, entreprenørskap og SMBer, og Roger Ryberg, leder i kontaktutvalget i Østlandssamarbeidet og styreleder i BSSSC.

Betydningen av sirkulær økonomi

Alle talerne understreket nøkkelrollen sirkulær økonomi har for at vi skal nå de miljø- og klimamålene som er satt.

– Østersjøregionen har allerede et godt utgangspunkt, men dere må jobbe enda hardere om dere ønsker å opprettholde sin posisjon som foregangsregion. Sirkulær økonomi er et konsept som passer makroregionale strategier godt, fordi det er et konsept som går bredt og der alle må bidra, sa kommissær Elżbieta Bieńkowska.

Roger Ryberg var enig og mente man må gå bredt ut og promotere sirkulær økonomi som konsept:

– Vi må bevisstgjøre alle aktører hvordan en innovativ sirkulær økonomi kan bringe oss nærmere å nå flere av våre sentrale mål i Østersjøstrategien. Den viktige rollen som lokale og regionale myndigheter, næringsliv, akademia og frivillige organisasjoner har i denne prosessen bør ikke undervurderes.

I åpningssesjonen ble også vinnerne av den internasjonale konkurransen «International Baltic Poster Competetion» tildelt, og rapporten “No time to waste: Unlocking the circular potential of the Baltic Sea Region” (PDF) ble presentert av Adam Czerniak, sjeføkonom, direktør for forskning ved Polityka Insight .

Åpningssesjonen og all plenumssesjonen kan ses opptak på YouTube.

Les mer om åpningssesjonen på EU-kommisjonens hjemmeside her.

Gå bredt for å redde havet

De tre plenumssesjonene på forumet diskuterte sirkulær økonomi fra tre ulike vinklinger:

  • miljøperspektiv,
  • næringslivsperspektiv
  • og fra et demografisk perspektiv.

I den første sesjonen “Going circular – a pathway to well being in the Baltic Sea Region” diskuterte panellistene om EUs Østersjøstrategi kunne være et eksempel for andre regioner for implementering av sirkulær økonomi. Den BSSSC-finansierte rapporten “Circular Baltic 2030 – Circular Economy in the Baltic Sea Region and Beyond” ble også presentert. Rapporten viser 28 eksempler på beste praksis for sirkulær økonomi til inspirasjon for andre aktører i regionen og globalt. Sammen illustrerer disse noen av dagens trender og fremtidige behov for et skifte mot en sirkulær økonomi. Rapporten kan leses her (PDF).

Den andre sesjonen, “Business-driven approach to circular economy in the Baltic Sea Region”, tok for seg spørsmålet om hvordan man kan bruke strategien for å stimulere investeringer i sirkulære økonomirelaterte løsninger i regionen, og hvordan man kan forbedre samarbeidet mellom offentlig og privat sektor.

Tittelen på den tredje sesjonen var “Demography and circularity in the Baltic Sea Region: interdependent or disconnected?”. Sesjonen diskuterte utfordringene knyttet til den stadig økende snittalderen på befolkningen, samt utfordringer knyttet til migrasjon og arbeidsmobilitet.

Veien videre

I tillegg til plenumssesjonene hadde forumet flere parallelle seminarer om sirkulær økonomi og en ‘Networking Village’ hvor man kunne møte ulike aktører fra Østersjøstrategien. I forbindelse med forumet arrangerte også en underaktør fra Østersjøstrategien, «EUSBSR Horizontal Action Capacity» en åpen dag for personer som kunne være interessert i hvordan å involvere seg i strategien. For å øke ungdomsdeltakelsen ble det i tillegg arrangert en leir for ungdom rundt Østersjøregionen 8.-10. juni hvor Østersjøstrategien var en viktig del av diskusjonene. BSSSC var hovedpartner for denne leiren, kalt «Baltic Youth Camp».

På forumets siste sesjon ble det konkludert at på dette tiåret har Østersjøstrategien fått til mye, men at vi stadig må strebe etter å utvikle oss videre. Det ble spesielt understreket at å kommunisere strategien blir stadig viktigere, og at man i større grad må informere om konkrete handlinger som må gjøres.

Ann Irene Sæternes, generalsekretær i BSSSC og internasjonal seniorrådgiver i Østlandssamarbeidet la vekt på hvor viktig samarbeid er for å få Østersjøregionen til å utvikle seg:

– Østersjøstrategien kobler mennesker fra ulike land og regioner sammen og gjør det mulig for oss å gjøre ting bedre sammen som et stort kollektiv. La oss derfor samarbeide og sørge for at Østersjøstrategien blir en enda bedre ramme for samarbeid med mer levende engasjement og flere konkrete resultater!

Hun oppfordret deltakerne til å bruke momentet som ble skapt på det årlige forumet til å ta kunnskapen, diskusjonene, inspirasjonene og de personlige refleksjonene med seg ​​tilbake til sitt daglige arbeid. Hun sa videre at det er viktig å informer og inkludere våre medarbeidere og ledere.

Her kan du lese mer om BSSSC.
Her kan du lese mer om Østersjøstrategien.

Artikkelen er skrevet av

  • Jon Petter Arntzen

    Jon Petter er sekretariatsleder og fagansvarlig for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidets sekretariat.

Relaterte innlegg

Stikkord

Anette Solli Annette Lindahl Raakil Ann Irene Sæternes Assembly of European Regions (AER) Aud Hove Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) Bane NOR Biogass Brexit BSSSC Youth Bærekraft Det grønne skiftet Det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) Dovrebanen Energistasjoner EU EU-kommisjonen Europaforum Europakafé EUs Østersjøstrategi (EUSBSR) Even Aleksander Hagen EØS Fagskole Fehmarnbelt Fylkesveier Godstransport Grønne næringstransporter Grønn omstilling Guido Beermann Gunn Marit Helgesen Helge Orten Hydrogen Ingrid Schulerud InterCity Interreg Ivar Odnes Jan Carsten Gjerløw Jernbane Jernbanedirektoratet Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Kirsti Slotsvik Klimagassutslipp Klimapolitikk Klimasats Kollektivtrafikk Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) Kommunesektorens Organisasjon (KS) Kåre Pettersen Let’s Communicate Markku Markkula Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO Nordsjøkommisjonen Norges delegasjon til EU Norsk Vann Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Osloregionens Europakontor Oslotunnelen Pat Cox Raymond Johansen Regionreformen Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet (SD) Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Sonja Steen Statens vegvesen STRING Terje Riis-Johansen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Transportkorridorer Transportøkonomisk institutt (TØI) Tyskland-strategi Ungdomsmedvirkning Utdanning Utenriksdepartementet (UD) Vestfoldbanen Østersjøen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet (CBSS) Østfoldbanen Østlandsutstillingen ØstsamUng

Nyhetskategorier