Samferdselspolitikerne fra fylkeskommunene på Østlandet møtte egne stortingsrepresentanter for å drøfte ny Nasjonal transportplan (NTP 2025-2036)....

les mer