Select Page

Møte i representantskapet

Møte i representantskapet

På møte i representantskapet 4. juni var det enighet om å få til et fysisk møte til høsten etter en lang periode med pandemi og nedstengning. Etter avtale med representantskapets leder foreslås følgende ramme for det neste representantskapsmøtet som avholdes i vakre omgivelser i Kongsvinger:

Torsdag 4. november
14:00 Lunsj (inkl. innsjekk), Festningen Hotel & Resort, Kongsvinger
15.00 Møte med ØstsamUng
16:30 Behandling a sakskart
18:00 Pause
19:30 Kulturelt innslag
20:00 Middag
Fredag 5. november
07:30 Frokost
08:30 Seminar/tema/befaringer, der innhold ennå ikke er avklart.
11:30 Lunsj
12:30 Avreise

Detaljene i programmet vil bli utformet i nært samarbeid med Innlandet fylkeskommune som denne gangen vil være vertskap for samlingen.

Saksdokumenter

Møteinnkalling (PDF)
Protokoll representantskapet (PDF)