Velg en side

Møte i internasjonal gruppe

Møte i internasjonal gruppe

25. – 26. august besøkte internasjonal adm. gruppe Lillehammer. Her ble de bl.a. orientert om arbeidet med UngdomsOL i 2016, omstillingsprogrammet for reiselivet i Oppland og Nasjonalt håndverkssenter på Maihaugen sitt samarbeid med regioner i Europa innenfor EØS-midlene. Tirsdag 26.08 orienterte fylkeskultursjef Kyrre Dahl i Oppland om sine erfaringer med europeiske prosjekt fra sin tid som utviklingssjef i Kalmar kommune i Sverige. Ordinært møte i gruppa ble også gjennomført og referatet finner du her.

Saksdokumenter

Møtereferat internasjonal gruppe (PDF)
Innlegg v Pål Gordon Nilsen, UngdomsOL (PDF)
Innlegg v Liv Bjerke, OFK (PDF)
Innlegg v Kyrre Dahl, OFK (PDF)