Select Page

Europakafé: EØS-midlene

Europakafé: EØS-midlene

I månedsskifte mai/juni arrangerte Østlandssamarbeidet en studietur til Brussel, hvor deltakerne fikk en liten og overordnet orientering om EØS-midlene fra Marius Vahl, norsk nasjonal ekspert i EU-kommisjonen. På Europakafé 16. september vil vi gå litt mer på i hva EØS-midlene er, hva de betyr for Norge og hvordan de blant annet bidrar til å støtte opp om demokrati og rettsstatsprinsipper i de 15 mottakerlandene i EU. Fylkeskommunenes muligheter vil også bli berørt. For å gi litt mer «kjøtt på beinet» om EØS-midlene har vi fått med oss fagsjef Ragna Fidjestøl i seksjon for Sentral Europa og EØS-midlene i Utenriksdepartementet.

Norge bidrar, sammen med Island og Liechtenstein, til økonomisk og sosial utjevning i Europa – gjennom støtte til 15 mottakerland i EU. I perioden 2014-2021 er det satt av 2.801,8 millioner euro (ca. 4 milliarder NOK) til to ordninger – en EØS-ordning og en norsk. Norge er den største bidragsyteren med 98 % av totalen. Like før sommerferien 2022 startet forhandlingene med EU-kommisjonen om neste periode for EØS-midlene 2021-2027.

Her kan du se opptak av episoden i sin helhet: