Select Page

Møte med politisk ledelse i KMD om Interreg

av Jon Petter Arntzen |
Publisert 28. March, 2019
Portrettbilde av Monica Mæland

Østlandssamarbeidet møtte politisk ledelse i Kommunal- og distriktsdepartementet (KMD) om Interreg 27. mars 2019.

Leder av internasjonalt fagpolitisk utvalg og KS leder, Gunn Marit Helgesen, møtte statsråd Monica Mæland til dialog om Interreg den 27. mars. Til stede var også Statssekretær Anne Karin Olli. Helgesen understreket betydningen av fortsatt norsk deltakelse i Interreg-programmene og la vekt på at Interreg støtter opp under alle sentrale oppgaver i fylkeskommunenes samfunnsutviklerrolle. Interreg er også viktig for å mobilisere kommuner og andre regionale aktører – og fylkeskommunene er navene i dette utviklingsarbeidet.

Helgesen påpekte også betydningen av europeisk samarbeid i utfordrende tider i Europa og at Interreg er et viktig verktøy for å bidra til god dialog og konkrete prosjekt med partnere i Europa. «Økende skepsis til EØS-avtalen bør møtes med økt fokus på merverdien av europeisk samarbeid», sa Helgesen. Gunn Marit Helgesen oppfordret statsråden til å kjempe for videre norsk deltakelse i Interreg, noe statsråden lovet å gjøre. Helgesen understreket at Interreg er det viktigste EU-programmet for kommunal sektor og påpekte at selv om fylkeskommunene også lobber for norsk deltakelse i andre EU-program – f.eks. LIFE – ønsker ingen at det skal gå på bekostning av Interreg. Forutsigbarhet og langsiktighet for Interreg-deltakelsen ble også understreket.

Følgende informasjon ble delt ut i møtet:

Interreg 2021-2027 – argumenter for lobbyarbeid (PDF)
Prosjekteksempler Interreg til møte med KMD (PDF)

Artikkelen er skrevet av

  • Jon Petter Arntzen

    Jon Petter er sekretariatsleder og fagansvarlig for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidets sekretariat.

Relaterte innlegg

Stikkord

Anette Solli Annette Lindahl Raakil Ann Irene Sæternes Assembly of European Regions (AER) Aud Hove Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) Bane NOR Biogass Brexit BSSSC Youth Bærekraft Det grønne skiftet Det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) Dovrebanen Energistasjoner EU EU-kommisjonen Europaforum Europakafé EUs Østersjøstrategi (EUSBSR) Even Aleksander Hagen EØS Fagskole Fehmarnbelt Fylkesveier Godstransport Grønne næringstransporter Grønn omstilling Guido Beermann Gunn Marit Helgesen Helge Orten Hydrogen Ingrid Schulerud InterCity Interreg Ivar Odnes Jan Carsten Gjerløw Jernbane Jernbanedirektoratet Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Kirsti Slotsvik Klimagassutslipp Klimapolitikk Klimasats Kollektivtrafikk Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) Kommunesektorens Organisasjon (KS) Kåre Pettersen Let’s Communicate Markku Markkula Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO Nordsjøkommisjonen Norges delegasjon til EU Norsk Vann Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Osloregionens Europakontor Oslotunnelen Pat Cox Raymond Johansen Regionreformen Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet (SD) Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Sonja Steen Statens vegvesen STRING Terje Riis-Johansen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Transportkorridorer Transportøkonomisk institutt (TØI) Tyskland-strategi Ungdomsmedvirkning Utdanning Utenriksdepartementet (UD) Vestfoldbanen Østersjøen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet (CBSS) Østfoldbanen Østlandsutstillingen ØstsamUng

Nyhetskategorier