Velg en side

Møte med politisk ledelse i KMD om Interreg

av Jon Petter Arntzen |
Publisert 28. mars, 2019
Portrettbilde av en dame

Portrettbilder av ledergruppa, politikerne og kommunikasjonsrådgiverne.

Østlandssamarbeidet møtte politisk ledelse i KMD om Interreg 27. mars 2019.

Leder av internasjonalt fagpolitisk utvalg og KS leder, Gunn Marit Helgesen, møtte Statsråd Monica Mæland til dialog om Interreg den 27. mars. Til stede var også Statssekretær Anne Karin Olli. Helgesen understreket betydningen av fortsatt norsk deltakelse i Interreg-programmene og la vekt på at Interreg støtter opp under alle sentrale oppgaver i fylkeskommunenes samfunnsutviklerrolle. Interreg er også viktig for å mobilisere kommuner og andre regionale aktører – og fylkeskommunene er navene i dette utviklingsarbeidet.

Helgesen påpekte også betydningen av europeisk samarbeid i utfordrende tider i Europa og at Interreg er et viktig verktøy for å bidra til god dialog og konkrete prosjekt med partnere i Europa. «Økende skepsis til EØS-avtalen bør møtes med økt fokus på merverdien av europeisk samarbeid», sa Helgesen. Gunn Marit Helgesen oppfordret Statsråden til å kjempe for videre norsk deltakelse i Interreg, noe Statsråden lovet å gjøre. Helgesen understreket at Interreg er det viktigste EU-programmet for kommunal sektor og påpekte at selv om fylkeskommunene også lobber for norsk deltakelse i andre EU-program – f.eks. LIFE – ønsker ingen at det skal gå på bekostning av Interreg. Forutsigbarhet og langsiktighet for Interreg-deltakelsen ble også understreket.

Følgende informasjon ble delt ut i møtet:

Interreg 2021-2027 – argumenter for lobbyarbeid

Prosjekteksempler Interreg til møte med KMD

Artikkelen er skrevet av

  • Jon Petter Arntzen

    Jon Petter er sekretariatsleder og fagansvarlig for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidets sekretariat.

Relaterte innlegg

Stikkord

Annette Lindahl Raakil Ann Irene Sæternes Arve Høiberg Assembly of European Regions (AER) Aud Hove Aud Riseng Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) Baltic Sea Youth Platform (BSYP) Bane NOR Biogass Biogass Oslofjord Brussel BSSSC Youth Bærekraft CICERO CO₂-utslipp CPMR Baltic Sea Commission Det grønne skiftet Det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) Dovrebanen Eivind Vad Petersson Energi Energistasjoner Erasmus+ EU Europakafé Even Aleksander Hagen EØS Fehmarnbelt Fylkesveier Grønne næringstransporter Grønn omstilling Guido Beermann Gunn Marit Helgesen Hydrogen Ingrid Elisabeth Volungholen InterCity Interreg Jafar Altememy Jernbane Jernbanedirektoratet Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Klimagassutslipp Klimapolitikk Klimasats Knut Arild Hareide Kollektivtrafikk Kommunal- og distriktsdepartementet Kommunesektorens Organisasjon (KS) Kåre Pettersen Lan Marie Nguyen Berg Let’s Communicate Linda Carolina Ehnmark Mette Kalve Miljødirektoratet Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO NHO Logistikk og Transport Nordsjøkommisjonen Norges delegasjon til EU Norsk Vann Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Oslotunnelen Pat Cox Raymond Johansen Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Statens vegvesen STRING Terje Riis-Johansen Timo Nikolaisen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Transportøkonomisk institutt (TØI) Tungtransport Ungdomsmedvirkning Utdanning Utenriksdepartementet Vestfoldbanen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet (CBSS) Østfoldbanen ØstsamUng

Nyhetskategorier