Østlandssamarbeidet og Akershus Fylkeskommune deltar i interregprosjektet Scandria2Act. Tirsdag 7. og onsdag 8. mars møttes alle samarbeidspartene...

les mer