«Det grønne Østlandet» var hovedtema på representantskapets møte 10. mars. Det ble gitt tydelige politiske signaler om at fylkeskommunene må ta en...

read more