På møte i kontaktutvalget 7. juni ble det vedtatt at samarbeidet mellom fylkeskommunene på Østlandet (inkl. Oslo kommune) skal omorganiseres i tråd...

read more