Karbonbinding i biokull kan være et meget effektivt klimatiltak i landbruket, som også bidrar til bedre jordhelse. Derfor vil fylkeskommunene i...

read more