Under generalforsamlingen i Nordsjøkommisjonen i Bremen, Tyskland 20. juni ble Ole B. Sørensen fra region Nord-Danmark valgt til ny president....

les mer