Tirsdag 15. juni avholdt Østlandssamarbeidet webinar om pandemi og mobilitet. Formålet med webinaret var å belyse og drøfte mobilitetsutfordringene...

read more