Beslutninger i EU påvirker rundt halvparten av sakene i norske fylkesting, og norske aktører kommer ofte for seint inn i beslutningsprosessene i EU....

read more