I samarbeid med Europakommisjonen – DG Regio og Urban og Osloregionens Europakontor gjennomførte Østlandssamarbeidet en workshop rundt Interreg og betydningen av deltakelse for tredjeland…

les mer