Gjennom EØS-avtalen er Norge svært integrert i Europa og fylkeskommunenes arbeidsområder er påvirket av beslutninger tatt i Brussel. I tillegg...

les mer