Ordningen for bedriftsintern opplæring (BIO) ble et viktig verktøy for å støtte bedrifter under pandemien. Nå vil fylkeskommunene vurdere hvordan...

read more