Partnerskapet mellom Østlandssamarbeidet og Schleswig-Holstein deltok i markering av Kielfreden 14. januar 2014. Kieltraktaten, der Norge ble gitt...

read more