Prosjektet «Grønne næringstransporter» skal bidra til å effektivisere fylkeskommunenes og kommunenes arbeid med areal- og saksbehandling, slik at...

read more