Østlandssamarbeidet hadde torsdag 15. mars 2018 et konstruktivt møte om InterCity med statssekretær Anders B. Werp i Samferdselsdepartementet....

les mer