Velg en side

STRING

STRING er et grensekryssende samarbeid i den sør-vestlige delen av Østersjøen

STRING (Southwestern Baltic Sea TransRegional Area – Inventing New Geograghy) er et grensekryssende samarbeid i den sør-vestlige delen av Østersjøen. Visjonen er å skape en ny grønn mega-region i Nord-Europa fra Oslo til Hamburg. Deltakerne er Viken og Oslo (Norge), Västra Götaland, Halland og Skåne (Sverige), Hovedstadsregionen og Sjælland (Danmark), samt Schleswig-Holstein og Hamburg (Tyskland).

For å oppnå visjonen samarbeides det om at regionen skal anerkjennes som en globalt ledende grønn investeringshub, samtidig som deltakerne arbeider for å utvikle infrastrukturen i regionen. Dette er konkretisert i fem hovedinitiativer:

  • Grønt nav
  • Fastforbindelsen Fehmarnbelt
  • Jernbane: Gøteborg-Oslo
  • Faste forbindelser over Øresund
  • Kartlegging av flaskehalser

STRING har et fast sekretariat i Sorø i Danmark.

Østlandssamarbeidet har anledning til å delta som observatør på de politiske møtene i STRING. Som observatør får Østlandssamarbeidet innsikt i beslutninger som kan ha konsekvenser for hele Østlandet. Ved å delta på politiske møter i STRING og gjennom bilateralt administrativt samarbeid mellom STRING og Østlandssamarbeidet, er det etablert gode nettverk som bidrar til utveksling av kunnskap og erfaringer på tvers av landegrensene.

Hurtiglenker for samferdsel

Nyheter STRING

Oslo kommune inn i STRING

Oslo kommune inn i STRING

På møte 27. februar 2019 i political forum i STRING ble Oslo kommune ønsket velkommen som nytt medlem i alliansen. Tor Henrik Andersen representerte Oslo på møtet. Akershus og Østfold gikk inn i alliansen i 2018 - og fra 1. januar 2020 vil Viken gå inn som ordinært...

les mer