Velg en side

Workshop om mer klimavennlig godstransport i Innlandet

Workshop om mer klimavennlig godstransport i Innlandet

Innlandet fylkeskommunes logo

Innlandet har en ambisjon om å kutte klimagassutslipp med minst 50 prosent innen 2030. Reduksjon av klimagassutslipp fra næringstransport er høyt prioritert nasjonalt og regionalt, både politisk og i transportnæringen. For å nå målet kreves det et nært samarbeid mellom offentlig og private aktører.

Vi arrangerer, i samarbeid med NHO Innlandet, Norges Lastebileier-Forbund, Oslo Havn AS og Østlandssamarbeidet, en workshop på Vinger Hotell i Kongsvinger den 25. august for å belyse utfordringer og muligheter i transportbransjen og konsekvensene en slik omstilling får for industrien i Innlandet.

Hovedtema for workshopen blir hvordan man kan etablere en grønn gods- og logistikkinfrastruktur som kan sikre konkurransekraften for eksportrettet industri i fylket.

Målet med workshopen:

  1. Belyse innlandsindustriens logistikk- og transportkostnader (regionale, nasjonale og internasjonale) i forbindelse med omstilling til mer klimavennlige løsninger.
  2. Belyse kostnader og muligheter ved mer klimavennlig godstransport på jernbane og veg
  3. Vise konkrete eksempler fra næringen/industrien i Innlandet om hvordan de jobber for å bli mer klimavennlig

Resultatet av arbeidet på seminaret kan gi oss en felles forankring i det videre arbeidet med å utvikle en godsstrategi for omstilling til det grønne skiftet – også inn mot neste rullering av Nasjonal transportplan.

Program

Tidspunkt Innhold
0830–0930 Registrering og kaffe
0930–0940 Velkommen v/fylkesordfører Even A. Hagen
Velkommen til Kongsvinger v/ordfører Eli Wathne
0940–1110 TEMA: Nasjonale og internasjonale føringer for klimapolitikken og transportsektoren. Hvilke utfordringer får næringslivet som følge av dette?
Møteleder: Ole A. Hagen, næringspolitisk direktør, NHO Logistikk og Transport
0940 Regjeringens ambisjoner om mer klimavennlig godstransport v/samferdselsminister Jon-Ivar Nygård
1010 EU sin nye klima- og miljøpolitikk: konsekvenser for norske eksportbedrifter og transportører v/Ole A. Hagen, NHO
1020 Grønt landtransportprogram: hvordan skal næringslivet nå målene om klimagassutslipp i transportsektoren v/Ingelin Noresjø, prosjektleder
1030 Nasjonal infrastruktur for lade- og fyllestasjoner for tunge kjøretøy i framtida – muligheter og barrierer for Innlandet v/Gorm Lunde, daglig leder i Thema Consulting
1045 Hvordan vurderer Bane Nor konkurransekraften for gods på jernbane på korte strekninger (under 200 km)? v/Oskar Stenstrøm, godsdirektør i Bane NOR
1100 Det blir ikke grønt skifte med rød bunnlinje i lastebilnæringa v/ Geir A. Mo, adm. dir. i Norges Lastebileier-forbund
1110–1125 KAFFE
1125–1200 GRUPPEARBEID med bakgrunn i innleggene før pausen. Prosessleder Ingrid Rindal Øvsteng
1200–1245 LUNSJ
1245–1420 TEMA: Muligheter og utfordringer for å redusere klimagassutslippene i Innlandet
1250 Regional plan for klima og miljø i Innlandet – hvordan nå målet om halvering av klimagassutslippene innen 2030? v/prosjektleder Anne Mari Sveipe, Innlandet fylkeskommune
1300 Bedriftenes transportkostnader i framtida v/Erling Sæther, partner i Transnett AS
1320 Fire bedrifter forteller om sine ambisjoner om klimagass-kutt. Hvilke hindringer møter de, og hva må til for å lykkes?
Moelven Industrier ASA v/internkommunikasjonsansvarlig Ida Langdalen Kristiansen
Mapei v/logistikkleder Lene Hammeren
Ruuds Transport AS v/daglig leder Knut Ruud
ASKO v/logistikksjef Marius Råstad
1350 Muligheter for biogass som energikilde i transportsektoren i Innlandet v/Grethe Olsbye, adm. dir. i Sirkula IKS
1400 Hvordan kan flerbruksterminaler bidra til reduserte klimagassutslipp?
Gjøvikregionen v/konsulent Jon Austrheim
Kongsvingerregionen og Hamarregionen v/forretningsutvikler Ann Kristin Torgersen, Klosser Innovasjon
1420–1500 KAFFE og GRUPPEARBEID med bakgrunn i innleggene etter lunsj. Prosessleder Ingrid Rindal Øvsteng
1500–1515 Oppsummering v/fylkesordfører Even A. Hagen
1530 AVREISE

Presentasjoner

Presentasjonene fra konferansen kan fås ved henvendelse til Østlandssamarbeidets sekretariat.

Påmelding

Bruk skjema under for å melde deg på, og deltakelse er gratis. Reise og evt. overnatting på hotellet må dekkes og bestilles av deltaker, se lokalets nettsider.

Registreringer er stengt for dette arrangementet.

Påmeldingsfrist: 16. august

Foredragsholdere:

Jon-Ivar Nygård

Jon-Ivar Nygård
Foto: Regjeringen.no

Even A. Hagen

Even A. Hagen
Foto: Innlandet fylkeskommune

Ole A. Hagen

Ole A. Hagen
Foto: TØI

Ingelin Noresjø

Ingelin Noresjø
Foto: tv2.no

Gorm Lunde

Gorm Lunde
Foto: Thema.no

Oskar Stenstrøm

Oskar Stenstrøm
Foto: dagsavisen.no

Geir A. Mo

Geir A. Mo
Foto: lastebil.no

Anne Marie Sveipe

Anne Marie Sveipe
Foto: linkedin.no

Erling Sæther

Erling Sæther
Foto: logistikkinside.no

Ida L. Kristiansen

Ida L. Kristiansen
Foto: linkedin.no

Knut Ruud

Knut Ruud
Foto: lastebil.no

Lene Hammeren

Lene Hammeren
Foto: lastebil.no

Marius Råstad

Marius Råstad
Foto: Marius Råstad

Grethe Olsbye

Grethe Olsbye
Foto: stangeavisa.no

Jon Austrheim

Jon Austrheim
Foto: at.no

Ann Kristin Torgersen

Ann Kristin Torgersen
Foto: klosser.no