Velg en side

Webinar: Skal kollektivtransport og mobilitetstjenester fortsatt være et offentlig ansvar?

Webinar: Skal kollektivtransport og mobilitetstjenester fortsatt være et offentlig ansvar?

Transportsektoren er i endring. Ny teknologi, digitalisering og endrede reisevaner gir de offentlige kollektivaktørene nye muligheter. Samtidig ser man et voksende mobilitetsmarked der nye aktører utfordrer de etablerte aktørene med nye mobilitetstilbud.

Flere aktører gir ikke nødvendigvis et enklere og bedre mobilitetstilbud for brukerne/ kundene/ de reisende. I et mobilitetsmarked med flere tilbydere og aktører er det også et offentlig ansvar å regulere markedet og legge til rette for helhetlige transportløsninger som kan bidra til at man kan nå samfunnets mål om bærekraft, samt utvikling av attraktive tettsteder og byer. Vi har invitert en rekke innledere som vil snakke om framtidens mobilitet og mobiltetsutfordringer.

Etter innleggene blir det en spennende debatt der vi spør vi om det er plass for både offentlige og kommersielle aktører i fremtidens mobilitetsmarked, og om de offentlige kollektivselskapene vil klare å møte konkurransen med de nye og større kommersielle aktørene som nå er på tur inn i markedet.

Program

Kl. Programpost/tema
10.00 Velkommen og praktisk informasjon
10:05 Mobilitet og bevegelsesfrihet. Hva er de globale trendene?
v/ Jørund Vollan, partner, Deloitte
10:25 Veivalg for bærekraftig mobilitet i Viken
v/ Olav Skinnes (Sp), fylkesråd for samferdsel, Viken fylkeskommune
10:35 Hvordan kan kommersielle aktører komplettere det offentlige kollektivtilbudet?
v/ Jon H. Stordrange, administrerende direktør, NHO Transport
v/ Pelin Hizal Smines, CEO, SammeVei AS
10:55 Hvordan møter kollektivselskapene de nye mobilitetsutfordringene?
v/ Endre Angelvik, direktør mobilitetstjenester, Ruter AS
11:10 Utvikling av effektive og bærekraftige mobilitetsløsninger. Hvilken rolle bør kommunene ha og hvordan skal man samarbeide regionalt?
v/ Anne Rygh Pedersen (Ap), ordfører, Tønsberg
11.20 Debatt
Tema: Vil kollektivtransport og mobilitetstjenester fortsatt være et offentlig ansvar?
Innledning v/ Silvia Olsen, avdelingsleder for avdeling for Mobilitet og Organisering, Transportøkonomisk Institutt
Moderator: Jon Petter Arntzen, sekretariatsleder, Østlandssamarbeidet.
Debattdeltakere:
Ola Elvestuen (V), medlem av Finanskomiteen, Stortinget
Arve Høiberg (Ap), leder hovedutvalg for samferdsel, Vestfold og Telemark fylkeskommune
Maiken Køien Andersen, leder Ungdommens fylkesting, Innlandet fylkeskommune
David Mothander, samfunnskontakt, Bolt i Norden
Ragnhild Wahl, FoU-direktør, ITS Norge
12:00 Ferdig

Foredragsholdere og debattdeltakere

Olav Skinnes (SP), Fylkesråd for samferdsel, Viken fylkeskommune

Olav Skinnes (SP), Fylkesråd for samferdsel, Viken fylkeskommune

Jon H. Stordrange

Jon H. Stordrange, administrerende direktør, NHO Transport

Silvia J. Olsen

Silvia J. Olsen, avdelingsleder for avdeling for Mobilitet og Organisering, TØI

David Mothander

David Mothander, samfunnskontakt, Bolt i Norden

Ragnhild Wahl

Ragnhild Wahl, FoU-direktør, ITS Norge

Pelin Hizal Smines

Pelin Hizal Smines, Co-founder og CEO, SammeVei AS

Jørund Vollan

Jørund Vollan, partner, Deloitte

Maiken Køien Andersen

Maiken Køien Andersen, leder Ungdommens fylkesting, Innlandet fylkeskommune

Arve Høiberg

Arve Høiberg, leder hovedutvalg for samferdsel, Vestfold og Telemark fylkeskommune

Ola Elvestuen

Ola Elvestuen (V), medlem av Finanskomiteen, Stortinget

Anne Rygh Pedersen

Anne Rygh Pedersen (Ap), ordfører, Tønsberg

Endre Angelvik

Endre Angelvik, direktør mobilitetstjenester, Ruter AS

Påmelding

Bruk skjema under for å melde deg på. Du kan melde deg på helt fram til webinaret starter, og deltakelse er selvfølgelig gratis. Lenke til webinaret i Teams vil du få tilsendt når du melder deg på.

Registreringer er stengt for dette arrangementet.