Velg en side

Webinar: Kan FNs nye system for naturregnskap hjelpe Oslofjorden på rett kjøl?

Webinar: Kan FNs nye system for naturregnskap hjelpe Oslofjorden på rett kjøl?

NIVA inviterer til webinar i samarbeid med Osloregionen og Østlandssamarbeidet:

Oslofjorden sliter. Regjeringens tiltaksplan for Oslofjorden og det nylig etablerte Oslofjordrådet har lagt et kraftig trykk på tiltaksarbeidet for å forbedre miljøtilstanden i fjorden og dens økosystemtjenester. Samtidig er det viktig å øke tilgjengeligheten for allmenheten. Mye kommunalt fokus er nå rettet mot kostbare tiltak ved renseanlegg for forbedret nitrogenrensing og tiltak i landbruket. Med store kostnader involvert er det viktig å kunne tallfeste økosystemenes verdier, fra kommunalt til nasjonalt nivå.

FNs statistiske kommisjon vedtok i 2021 et nytt system for naturregnskap. Det er et omfattende rammeverk for å knytte stedfestet statistikk over habitater og landskapsendringer med endring i økosystemtjenester og deres samfunnsmessige verdier. Samarbeidsprosjektet MAREA, finansiert av Norges Forskningsråd, skal teste ut hvordan FN-systemet for naturregnskap kan gi beslutningsstøtte til ulike planleggingsnivåer i Oslofjordregionen. Gjennom samarbeid med blant annet planleggere på kommune-,
vannregion-, og fylkesnivå samt nasjonalt myndighetsnivå, og med Oslofjordens Friluftsråd, håper MAREA å kunne støtte gjennomføringen av Oslofjordplanen.

På webinaret vil vi først presentere FN-systemet for naturregnskap og MAREA-prosjektet, samt dele erfaringer fra Finland. I neste del tar vi et dypdykk i naturregnskap nytteverdi for friluftsliv.

Program

Del 1 Status for Oslofjordplanen
Introduksjon til FN-systemet for naturregnskap og MAREA-prosjektet
Erfaringer fra Finland

Del 2 Hvordan får vi bedre oversikt over økosystemene og deres tjenester?
Dypdykk i metoder for kartlegging og verdisetting av friluftsliv