Velg en side

Webinar: Fra riksvei til fylkesvei

Webinar: Fra riksvei til fylkesvei

PDF-flygeblad for arrangementet finner du her
Påmeldingsskjema finner du nederst på denne siden.

Staten bygger ut riksveinettet i Norge. Resultatet er blant annet redusert reisetid, men det gir også flere kilometer fylkesvei, uten at dette kompenseres. Hvilken strategi skal fylkeskommunene ha for overtakelse av riksvei, der samfunnets og våre interesser ivaretas på en hensiktsmessig og god måte?

Vi ønsker med dette webinaret å fokusere på veiutbygging i Norge og bidra til å bedre forståelsen for utfordringene som oppstår ved omklassifisering av riksveier til fylkesveier.

Program

09:00 Velkommen.
v/ Even Aleksander Hagen (Ap), fylkesordfører i Innlandet og leder av Østlandssamarbeidets representantskap
09:05 Veiutbygging i Norge før og nå. Samfunnsoppdraget til Statens Vegvesen
v/ Ingunn Foss, prosjektdirektør Statens Vegvesen
09:15 Nye tider og nye veier. Planlegging og veibygging i framtiden?
v/ Jon Terje Ekeland, Seniorrådgiver plan, Nye Veier
09:25 Vestfold og Telemark fylkeskommune som veieier og samfunnsutvikler.
v/ Gunnar Berg Treidene, Direktør for samferdsel, miljø og mobilitet Vestfold og Telemark fylkeskommune
09.35 Konsekvensene for Innlandet fylkeskommune når riksveier omklassifiseres til fylkesveier
v/ Aud Riseng, samferdselssjef i Innlandet fylkeskommune
09:45 Hvem bør ha ansvaret for hvilke veier?
v/ Askill Harkjerr, Forskningsleder, Samfunnsøkonomiske analyser, Transportøkonomisk Institutt
09:55 Veiutbygging i et langstrakt land. Er oppdraget for krevende for fylkeskommunene og kommunene?
v/ Helge Eide, Områdedirektør Samfunn, velferd og demokrati KS
10:05 Hvilke politiske vurderinger gjøres før omklassifisering av riksveier til fylkesveier
v/ Statssekretær Anders Tyvand, Samferdselsdepartementet
10:15 Politisk debatt: Hvem skal eie veiene våre i framtida og hvordan skal
utbygging og drift av veiene finansieres?

  • Anders Tyvand (KrF), Statssekretær i Samferdselsdepartementet
  • Tor André Johnsen (FrP), Stortingets Transport og kommunikasjonskomite
  • Solveig Sundbø Abrahamsen (H), Stortingets Transport og kommunikasjonskomite
  • Mona Cicilie Stormoen (Ap), Fylkesutvalg og utvalg for trafikksikkerhet, Innlandet fylkeskommune
  • Olav Skinnes (Sp), fylkesråd for samferdsel i Viken fylkeskommune
  • Arve Høiberg (Ap), utvalgsleder i Vestfold og Telemark fylkeskommune

Debatten modereres av Jon Petter Arntzen, sekretariatsleder Østlandssamarbeidet

10:45 Avslutning

Foredragsholdere og debattdeltakere

Even Aleksander Hagen

Even Aleksander Hagen
Foto: Kirsti Hovde, Innlandet fylkeskommune

Aud Margrethe Riseng

Aud Margrethe Riseng
Foto: Kirsti Hovde, Innlandet fylkeskommune

Mona Cicilie Stormoen

Mona Cicilie Stormoen
Foto: Kirsti Hovde, Innlandet fylkeskommune

Askill Harkjerr Halse

Askill Harkjerr Halse

Arve Høiberg

Arve Høiberg

Ingunn Foss

Ingunn Foss

Anders Tyvand

Anders Tyvand

Olav Skinnes

Olav Skinnes

Tor André Johnsen

Tor André Johnsen

Helge Eide

Helge Eide

Gunnar Berg Treidene

Gunnar Berg Treidene

Solveig Sundbø Abrahamsen

Solveig Sundbø Abrahamsen

Jon Terje Ekeland

Jon Terje Ekeland

Påmelding

Bruk skjema under for å melde deg på. Påmeldingsfrist er 6. juni kl 23:30, og webinaret er selvfølgelig gratis. Lenke til webinaret (Teams) vil bli sendt ut dagen før arrangementet.

Registreringer er stengt for dette arrangementet.