Velg en side

Webinar: Finansiering av knutepunktutvikling

Webinar: Finansiering av knutepunktutvikling

Østlandssamarbeidet og Osloregionen inviterer til webinar: Hvordan får vi råd til infrastrukturen vi trenger?

Et knutepunkt for persontransport skal først og fremst være et effektivt byttepunkt for reisende. I tillegg bør vellykkede knutepunktprosjekter bidra til god by- og stedsutvikling. Gode knutepunkt er også nødvendige for å fremme en flerkjernet utvikling i hovedstadsregionen og landsdelen.  

Samtidig vet vi at handlingsrommet i offentlig økonomi vil reduseres fremover. Dette fremtvinger strammere prioriteringer. Behovet for effektive finansieringsmodeller for offentlig infrastruktur vil bli enda sterkere.  

Mot dette bakteppet arrangerer Osloregionen og Østlandssamarbeidet et fag-webinar om finansiering av knutepunktutvikling. Vi ønsker å sette søkelys på: Hvordan kan og bør ulike offentlige myndigheter samarbeide? Hvordan lager vi gode og forutsigbare modeller som sikrer privat medfinansiering? Hva er potensialet for inntektsgenerering fra knutepunktutvikling? 

 På webinaret vil du blant annet få høre fra: 

  • Elin Gran Weggesrud, ordfører i Holmestrand kommune 
  • Arthur Wøhni, kommunaldirektør i Bærum kommune 
  • Jafar Altememy, administrerende direktør i Viken kollektivterminaler 
  • Ellen Hauge, prosjektdirektør i Bane NOR Eiendom 
  • Terje Pettersen, rådgiver samfunnsutvikling i Moss kommune
  • Daniel Kjørberg Siraj, konsernsjef OBOS
  • Ellen De Vibe, UrbanVibes

Last ned hele programmet her (PDF)

Registreringen er nå stengt. Ta kontakt med Morten Stemre på mortenste@viken.no om du ønsker å delta.