Velg en side

Østlandssamarbeidets Europaforum

Østlandssamarbeidets Europaforum

Målsetting med samlingen

  • Bli kjent og knytte forumet sammen – dialog og læring mellom mer erfarne politikere på
    den europeiske arenaen og de med mindre erfaring
  • Politisk dialog på tvers av fylkesgrensene basert på den enkelte fylkeskommunes strategier, planer og aktivitetsprogrammer for internasjonalt-/Europa-samarbeid
  • Drøfte innsatsområder/tema og samarbeidsformer for felles innsats gjennom Østlandssamarbeidet – identifisere mulighetsrom for å kunne spille hverandre gode (input til Østlandssamarbeidets handlingsprogram for 2022)

Det legges opp til diskusjoner/dialog både i grupper og i plenum underveis.

Program

Kl. Programpost/tema
Dag 1
12:00 Ankomst og lunsj
13:00 Åpning v/politisk ledelse – Anne-Marte Kolbjørnshus og Gunn Marit Helgesen
Innlegg «Europa i min fylkeskommune» v/Kåre Pettersen, Vestfold og Telemark
13:30 Samtale i mindre grupper
Åpen runde om europa-arbeidet i fylkeskommunene basert på egne prosesser og nye strategier/handlingsplaner – bli bedre kjent, dele, utfordre hverandre og samsnakke. Identifisere mulige felles områder for samarbeid og arbeidsdeling.
14:30 Kaffepause – mingling
15:00 Tema interessepolitikk – Norge og EU/EØS – hvorfor engasjere seg politisk og påvirke?
• Faglig innlegg v/Marianne Riddervold, professor ved Høgskolen Innlandet og forsker ved NUPI (Norsk Utenrikspolitisk Institutt)
• Ungdomsstemme v/Gloria Vitaly, Innlandet fylkeskommune, tidligere president i AERs ungdomsnettverk (YRN)
15:45 Dialog i plenum – utfordringer, muligheter og momenter til felles innsats
16:30 Slutt for dagen
18:15 Get together på hotellet
19:00 Felles middag på Restaurant Velvet, Stortorget (kort spasertur fra hotellet)
Dag 2
Frokost
09:00 Fylkeskommunenes samfunnsutviklerrolle og Horisont-programmet som verktøy for å sette fokus på politiske utfordringer, muligheter og løsninger
Innledning v/Anne Kjersti Fahlvik, områdedirektør for næringsutvikling og nyskaping i Norges Forskningsråd
Presentasjon av Horisont 2020 prosjektet «Phusicos» om naturbaserte løsninger for flom og ras – inklusive bruk av VR/AR-teknologi v/Turid Wulff-Knutsen, Innlandet fylkeskommunes
Spørsmål og dialog
10:15 Kaffepause – mingling – muligheter for å teste ut teknologien i Phusicos-prosjektet
10:45 Samtale i mindre grupper med fokus på erfaringsutveksling og gjensidig læring fra internasjonale prosjekt som basis for samarbeid og politikkutvikling – innspill, utfordringer og momenter til videre utvikling/oppfølging (input til Østlandssamarbeidets handlingsprogram 2022)
11:45 Oppsummering/idemyldring i plenum – veien videre – v/politisk ledelse i
Østlandssamarbeidet Europaforum
12:15 Lunsj og avreise