Velg en side

Samskapende kommunikasjonsarbeid for Oslofjorden

Samskapende kommunikasjonsarbeid for Oslofjorden

Østlandssamarbeidet inviterer i samarbeid med vannregionene og Osloregionen representanter fra hele nedbørsfeltet til et spennende arbeidsverksted om kommunikasjonsarbeid for Oslofjorden.

Målgruppe: Deg i forvaltningen som jobber innen tverrfaglig oppfølging av helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden på lokalt, regionalt eller statlig nivå og som ønsker å bidra til å finne ut hvordan vi kan nå ut med lett og tilgjengelig informasjon om tiltak, tilstand og utvikling i Oslofjorden.

Foreløpig utkast program

Kl. 09.30               Ankomst og kaffe/te
Kl. 10.00               Velkommen
Kl. 10.15               Del 1: Erfaringsdeling kommunikasjonsarbeid om Oslofjorden
Kl. 11.00               Del 2: Faglig innlegg/inspirasjon
Kl. 11.30               Lunsj
Kl. 12.15               Del 3: Arbeidsøkt i grupper (spørsmål sendes deltakere i forkant av samlingen)
Kl. 13.30               Oppsummering og muligheter for samarbeid videre

Påmelding

Frist for påmelding: 22.mars

Registreringer er stengt for dette arrangementet.