Velg en side

Lunsj-seminar om ny Nasjonal transportplan

Lunsj-seminar om ny Nasjonal transportplan

Østlandssamarbeidet, NHO og Osloregionen IPR inviterer til lunsj-seminar om ny Nasjonal transportplan (NTP) 2025-2036, som Stortinget skal behandle før sommeren.

På seminaret vil den nye stortingsmeldingen om NTP bli presentert, og representanter fra arrangørene møter sentrale nasjonale politikere til debatt. Vi spør om vi nå får en NTP som er mer realistisk, som bidrar til å få ned utslippene fra transportsektoren med 55 % innen 2030, og som tar oss mot lavutslippssamfunnet i 2050. Vi spør også om den nye transportplanen vil bidra til økt konkurransekraft for de konkurranseutsatte bedriftene i landsdelen.

Program

  • Presentasjon av framlagt Stortingsmelding om ny NTP 2025-2036, ved statssekretær Bent-Joacim Bentzen i Samferdselsdepartementet.
  • Transport- og kommunikasjonskomiteens behandling av NTP, ved Jone Blikra, stortingsrepresentant, Telemark Ap og medlem av Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget.
  • Innspill og kommentarer til framlagt Stortingsmelding fra næringsliv og fagmiljø
    •  Anniken Hauglie, viseadministrerende direktør, politikk og myndighetskontakt, NHO
    •  Sigrun Gjerløw Aasland, daglig leder, Miljøstiftelsen ZERO
  • Politisk debatt med nasjonale, regionale og lokale politikere.

Deltakere politisk debatt:
Liv Kari Eskeland  (Stortingsrepresentant, H Hordaland  og medlem Transport- og kommunikasjonskomiteen Stortinget)
Thomas Breen (Fylkesordfører Innlandet, Ap)
Anne Strømøy (Fylkesordfører Vestfold, H)
Eirik L Solberg (Byrådsleder Oslo, H)

Om arrangørene

Østlandssamarbeidet er et politisk samarbeid mellom fylkeskommunene på Østlandet; Akershus, Buskerud, Innlandet, Oslo, Telemark, Vestfold og Østfold.
NHO Viken og Oslo, NHO Innlandet og NHO Vestfold og Telemark.
Osloregionen IPR
er et strategisk samarbeid som består av 65 kommuner fra alle Østlandsfylker, inkludert Oslo kommune.

Påmelding

Frist for påmelding: 25. april kl 14:00

Meld meg på

Bli med 59 andre!
Tribe Loading Animation Image