Velg en side

NTP-konferanse om utfordringer og muligheter på Østlandet

NTP-konferanse om utfordringer og muligheter på Østlandet

Nasjonal transportplan 2025–2036 legges våren 2024 fram til behandling i Stortinget. Utredningsoppdrag på utvalgte tema ble levert 23. januar. Den 31. mars har transportetatene frist for levering av prioriteringsoppdrag. Samferdselsdepartementet planlegger høring av utredninger og forslag til prioriteringer fra etatene frem mot sommeren 2023.

Formål med konferansen

  • Faglig påfyll om sentrale utredninger og forslag til prioriteringer fra transportetatene og konsekvenser for transportsystemet på Østlandet.
  • Presentasjon om utfordringsbildet på transportområdet, sett fra næringsliv, organisasjoner/interesseorganisasjoner, kommuner og fylkeskommuner.

Påmeldingsfrist: 26. april
Klikk her for å melde deg på.