Velg en side

NTP-konferanse om utfordringer og muligheter på Østlandet

NTP-konferanse om utfordringer og muligheter på Østlandet

Nasjonal transportplan (NTP) 2025–2036 legges våren 2024 fram til behandling i Stortinget. Utredningsoppdrag på utvalgte tema ble levert 23. januar. Den 31. mars har transportetatene frist for levering av prioriteringsoppdrag. Samferdselsdepartementet planlegger høring av utredninger og forslag til prioriteringer fra etatene frem mot sommeren 2023.

For fylkeskommunene på Østlandet er NTP svært viktig i og med planen legger viktige føringer for prioriteringer i samferdselssektoren. Som regional utviklingsaktør er det viktig for fylkeskommunene å samarbeide med kommunene og næringslivet, slik at NTP 2025-2036 bidrar til at ambisjonsnivået for InterCity ligger fast, samtidig som vi kan få en tydeligere prioritering av fylkesveiene og kollektivtransporten i landsdelen.

Formål med konferansen

 • Faglig påfyll om sentrale utredninger og forslag til prioriteringer fra transportetatene og konsekvenser for transportsystemet på Østlandet.
 • Presentasjon om utfordringsbildet på transportområdet, sett fra næringsliv, organisasjoner/interesseorganisasjoner, kommuner og fylkeskommuner.

Program

Kl 0930-1100. Åpningssesjon

Om NTP 2025-2036 og utfordringsbildet, v/statssekretær Abel Cecilie Knibe Kroglund, Samferdselsdepartementet

3 x 5 minutter: Hvorfor er NTP viktig, forventninger og hva NTP skal løse?

 • Vegard Einan, Regiondirektør NHO Viken Oslo
 • Frode Engen, Forbundssekretær i Norsk Arbeidsmandsforbund/LO
 • Olav Skinnes, fylkesråd samferdsel Viken fylkeskommune

Politisk debatt med nasjonale politikere og ordførere

 • Frank Edvard Sve, første nestleder i transport- og kommunikasjonskomiteen, (FrP, Møre og Romsdal)
 • Kari Elisabeth Kaski, stortingsrepresentant (SV, Oslo)
 • Kamilla Thue, ordfører Eidskog kommune (AP)
 • Lene Conradi, Ordfører Asker kommune (H)

Kl 1100-1200. Lunsj

Kl 1200-1315. Fagsesjon – Transportvirksomhetenes forslag til prioriteringer

Om prosessen med NTP-arbeidet, v/Jan Fredrik Lund, avdelingsdirektør Statens Vegvesen

Forslag til prioriteringer fra transportvirksomhetene:

 • Benedicte Bruun-Lie, Jernbanedirektoratet
 • Wenche Kirkeby, Statens Vegvesen
 • Morten Klokkersveen, Nye Veier

2 x 10 minutter: Vil forslag til prioriteringer bidra til å nå målene for NTP?

 • Sigrun Aasland, daglig leder Miljøstiftelsen ZERO
 • Siri Hunnes Blakstad, konserndirektør for SINTEF Community

Kl 1345-1530. Tematisk sesjon – utvalgte tema som er spesielt relevant for transportsystem og -behov på Østlandet.

Jernbanesatsing i NTP

 • Betydningen av jernbane for næringslivet, v/Hans Petter Blokkum, Kongsberg Teknologipark
 • Jernbanens betydning for regional utvikling på Østlandet v/Jørgen Johansen, Larvik kommune
 • Betydningen av grensekryssende jernbaner v/ Sven Marius Utklev Gjeruldsen, juridisk seniorrådgiver, BaneNor

Godstransport og det grønne skiftet

 • Grønn korridor for gods mellom nord og sør v/ Ann Kristin Torgersen, ACE Green
 • Nullutslipp for tunge kjøretøy, v/Simen Narum, Grønt Landtransportprogram

Mobilitet i byområdene

 • Hvorfor belønningsordning/byvekstavtale viktig for mellomstore byområder, v/Jostein Haug, daglig leder Bypakke Nedre Glomma
 • Bypolitikk i NTP og erfaringer med byvekstavtalen i Osloområdet, v/Marit Ulveseth, spesialrådgiver, Oslo kommune

Fylkesvegene – en del av ny NTP?

 • Fylkesvegenes plass i transportsystemet v/ Anne Johanne Enger, spesialrådgiver KS
 • Beredskap og sikkerhet v/Aud Riseng, samferdselssjef Innlandet fylkeskommune

Kl 1530 – Avslutning og takk for i dag

Påmeldingsfrist: 26. april