Velg en side

Møte i internasjonalt fagpolitisk utvalg

Møte i internasjonalt fagpolitisk utvalg

Innledningsvis i møtet hadde internasjonalt fagpolitisk utvalg samtale med statssekretær Jardar Jensen, KMD om Interreg. Utvalget fikk også en orientering fra ekspedisjonssjef i UD, Elisabeth Walaas om organisering av EU-EØS arbeidet med egen Statsråd for EU-EØS saker samt om rulleringen av Regjeringens Tyskland-strategi.

Bilde av Gunn Marit Helgesen og statssekretær Jardar Jensen

Bilde av Gunn Marit Helgesen og statssekretær Jardar Jensen.

Saksdokumenter

Referat fra møte 2014-01-31 (PDF)