Velg en side

Møte i internasjonal gruppe

Møte i internasjonal gruppe

Med Vestfold fylkeskommune som vertskap gjennomførte internasjonal administrativ gruppe sitt møte i Tønsberg 17. – 18. august. På dag 1 fikk gruppa gode orienteringer om Vestfolds EU arbeid. På dag 2 gjennomførtes ordinært møte i gruppa. Ansatte ved Osloregionens Europakontor deltok på hele programmet. Presentasjoner fra møtet følger under.

Saksdokumenter

EU nettverk Viken ved Thomas Slagsvold (PDF)
Kompetanseprogram VFK (PDF)
Interreg-prosjektet NØKS II ved Bjørnar Thorsenn (PDF)
Møtereferat internasjonal gruppe (PDF)