Velg en side

Møte i fagpolitisk utvalg samferdsel

Møte i fagpolitisk utvalg samferdsel

Møte 25. november (Etter NTP-konferanse NHO)

Sak 22/19 – Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 23/19 – Protokoller

  • Godkjenning av protokoll fra møte 25. april 2019

Sak 24/19 – Korte statusoppdateringer fra fylkeskommunene
Sak 25/19 – Østlandssamarbeidet – interkommunalt politisk råd
Sak 26/19 – Samferdselsområdet – organisering etter regionreformen
Sak 27/19 – NTP 2022-2033

  • Oppfølging etter NTP-konferansen (innspillsrunder)
  • InterCity (landingsside, kommunikasjonsaktiviteter)

Sak 28/19

  • Orienteringssaker fra sekretariatet
  • Arendalsuka 2019
  • Deltagelse i internasjonale organisasjoner (Scandria og STRING)
  • Rullering av strategiplan 2020-2023
  • Handlingsplan 2020