Velg en side

Arendalsuka: Miljøtilstanden i Oslofjorden, vann og vassdrag – hvor gikk det galt og hva gjør vi nå?

Arendalsuka: Miljøtilstanden i Oslofjorden, vann og vassdrag – hvor gikk det galt og hva gjør vi nå?

Østlandssamarbeidet og Osloregionen inviterer til arrangement om miljøtilstanden i Oslofjorden, vann og vassdrag på Arendalsuka 2022.

Formål med arrangementet er å sette søkelys på utfordringer for kommunene og fylkeskommunene i gjennomføring av tiltak for å redusere utslipp til vann, vassdrag og havet. Har kommuner og fylkeskommuner kompetansen og ressursene til å gjennomføre tiltakene?

Norge har tatt en lederposisjon for å bevare havene globalt. Samtidig er økosystemet i Oslofjorden nær kollaps. Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv ble lagt fram av regjeringen Solberg den 30. mars 2021, der det slås fast at tilstanden for livet i Oslofjorden er svært alvorlig. Tiltaksplanen følges opp av Støre-regjeringen.

Kommuner og fylkeskommuner på Østlandet har viktige roller i gjennomføring av tiltakene i planen. En av de viktigste årsakene til den dårlige miljøtilstanden er utslipp fra kommunalt avløp og avløp i spredt bebyggelse. Generelt er det en utfordring med avløpssituasjonen i hele Norge. Klimaendringene forsterker problemet.

Vi inviterer til seminar med innledning om miljøtilstanden og avløpssituasjonen, før politisk debatt/samtale om utfordringene og mulige løsninger.

Antall plasser i lokalet: 50