Select Page

Innovasjonscamp 2023 – Vannet vårt – finale

Innovasjonscamp 2023 – Vannet vårt – finale

I løpet av høsten 2023 blir det arrangert innovasjonscamper på hele 17 videregående skoler i landsdelen. Østlandssamarbeidet og Osloregionen er oppdragsgivere, og har definert en problemstilling som skolene skal jobbe med under disse campene. Ved hver enkelt skolecamp vil det bli kåret en vinner, som vil representere sin skole og sitt fylke i en stor finale som finner sted på Oslo rådhus den 13. november 2023. I denne finalen skal alle skolevinnerne presentere en pitch foran en jury, som til slutt vil utpeke tre endelige vinnere.

Tema for innovasjonscamp

Oppdragsgiverne utfordrer elevene på innovasjonscamp om å utvikle og presentere en ny idé til et prosjekt eller tiltak som kan bidra til et mer bærekraftig vannmiljø eller friluftsliv ved havområder, innsjøer, elver og bekker i sitt lokalmiljø. Økt oppmerksomhet rettes mot vannmiljøet i Østlandet, spesielt på grunn av en pågående krise i Oslofjorden. Det er viktig å forstå at denne krisen ikke begrenser seg til byene og stedene langs fjorden alene. Nedbørsfeltet, som er området hvor vannet strømmer ned til Oslofjorden, dekker nesten hele denne delen av landet. Det er også mange lokale utfordringer knyttet til vann. En viktig faktor for å kunne friskmelde Oslofjorden er å sikre rent vann i hele regionen. Derfor er det av største viktighet at vi samarbeider for å løse disse problemene.