Velg en side

Europakafé-webinar om EUs grønne giv og transportsektoren

Europakafé-webinar om EUs grønne giv og transportsektoren

NB! Webinaret vil være direkte sendt og det vil ikke bli gjort opptak. Som en del av Europas grønne giv la EU-kommisjonen i desember 2020 fram en strategi for bærekraftig og smart mobilitet. Og, i desember 2021 ble EUs mobilitetspakke presentert. Parallelt er forordningene for TEN-T (Transeuropean transport network) revidert. Mye av arbeidet har betydning for Norge og en god del er også EØS-relevant.

En grønnere mobilitet er nå et must for utvikling og vekst innen transportsektoren både i Norge og Europa. Det er økt fokus på jernbane, på infrastruktur for null-utslippskjøretøy (både for persontransport og gods), på teknologi og automatisering.

I denne Europakafeen ser vi nærmere på status for EUs arbeid med å fremme grønn mobilitet og få ned klimautslipp fra transportsektoren. Hvilke grep er gjort så langt, hvilke direktiver og ramme/retningslinjer er vedtatt og hvordan påvirker dette Norge og fylkeskommunene. Samferdselsråd ved den norske EU-delegasjonen i Brussel, Jørn Petter Kvamme, vil orientere.

Følg webinaret ved å delta på møte i Teams

Dersom du opplever problemer med å logge deg på møtet i Teams, send en e-post til seniorrådgiver Morten Stemre, mortenste@afk.no

Du kan også følge  møtet ved å bruke telefonen til å ringe: +47 21 40 23 13 Tast deretter kode 843357385#