Select Page

Europakafé-episode om landbruk og EU/EØS

av Kristian Singh-Nergård |
Publisert 16. June, 2023
Stillbilde/kollasj fra videoen hvor Ann Irene Sæternes og Magnar Sundfør snakker om landbruk og EU/EØS. Over bildet er det et avspillingsikon.

Stillbilde fra videoen.

I denne episoden av Europakafé har vi fått med oss spesialutsending for landbruk ved den norske EU-delegasjonen i Brussel, Magnar Sundfør, til å gi oss et lite innblikk i EUs landbrukspolitikk og Norges forhold til EU på landbruksområdet.

Her tar vi for oss landbrukets kobling til EU og EUs felles landbrukspolitikk, Common Agricultural Policy (CAP). Når vi snakker om Norges tilknytning til EU kommer vi fort inn på landbrukspolitikken. Landbruk er ikke en del av EØS-avtalen, men vi er en del av det indre marked. Hvordan påvirkes Norge og hva er forskjellene mellom EUs politikk og Norges på landbruksområdet? Vi er blant annet innom undertemaene klima, natur, miljø, «Farm to Fork»-strategien (Fra jord til bord på norsk), matsikkerhet og kompetanse.

Artikkelen er skrevet av

Relaterte innlegg

Stikkord

Anette Solli Annette Lindahl Raakil Ann Irene Sæternes Assembly of European Regions (AER) Aud Hove Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) Bane NOR Biogass Brexit BSSSC Youth Bærekraft Det grønne skiftet Det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) Dovrebanen Energistasjoner EU EU-kommisjonen Europaforum Europakafé EUs Østersjøstrategi (EUSBSR) Even Aleksander Hagen EØS Fagskole Fehmarnbelt Fylkesveier Godstransport Grønne næringstransporter Grønn omstilling Guido Beermann Gunn Marit Helgesen Helge Orten Hydrogen Ingrid Schulerud InterCity Interreg Ivar Odnes Jan Carsten Gjerløw Jernbane Jernbanedirektoratet Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Kirsti Slotsvik Klimagassutslipp Klimapolitikk Klimasats Kollektivtrafikk Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) Kommunesektorens Organisasjon (KS) Kåre Pettersen Let’s Communicate Markku Markkula Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO Nordsjøkommisjonen Norges delegasjon til EU Norsk Vann Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Osloregionens Europakontor Oslotunnelen Pat Cox Raymond Johansen Regionreformen Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet (SD) Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Sonja Steen Statens vegvesen STRING Terje Riis-Johansen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Transportkorridorer Transportøkonomisk institutt (TØI) Tyskland-strategi Ungdomsmedvirkning Utdanning Utenriksdepartementet (UD) Vestfoldbanen Østersjøen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet (CBSS) Østfoldbanen Østlandsutstillingen ØstsamUng

Nyhetskategorier