Select Page

Østlandssamarbeidet og Norges nye Tyskland-strategi

av Jon Petter Arntzen |
Publisert 21. August, 2019
Bilde av en smilende dame.

Tidligere i sommer la regjeringen frem sin ny og reviderte Tyskland-strategi. I dokumentet peker Utenriksdepartementet på de nære og tette forbindelsene mellom Norge og Tyskland, og i den nye strategien legger man vekt på at samarbeidet skal forsterkes og intensiveres  på en rekke samfunnsområder. Samarbeidet mellom regionene i nord-Tyskland og norske fylkeskommuner omtales også og følgende tiltak trekkes frem:

 • Vidareutvikle det regionale samarbeidet med Tyskland. Oppfølging:
  Utanriksdepartementet i samarbeid med KS, kommunar og fylkeskommunar, og
  ambassaden i Berlin.
 • Støtte opp om det transnasjonale programsamarbeidet i Austersjøregionen og
  Nordsjøregionen der både norske fylkeskommunar og tyske delstatar er aktive, med
  vekt på næringsliv. Oppfølging: Utanriksdepartementet i samarbeid med Kommunalog
  moderniseringsdepartementet, Østlandssamarbeidet og ambassaden i Berlin.
 • Utforske utsikter til gjensidig næringssamarbeid med utgangspunkt i norske og
  tyske regionale fortrinn i marin og maritim sektor. Oppfølging: Ambassaden i Berlin
  i samarbeid med Østlandssamarbeidet, relevante fagdepartement og dei nordtyske
  delstatane.
 • Fremje norsk-tysk regionalt samarbeid innan ramma av EUs austersjøstrategi.
  Oppfølging: Utanriksdepartementet i samarbeid med Kommunal- og
  moderniseringsdepartementet, Østlandssamarbeidet og ambassaden i Berlin.

Hele strategidokumentet kan leses her: Tyskland-strategi

Artikkelen er skrevet av

 • Jon Petter Arntzen

  Jon Petter er sekretariatsleder og fagansvarlig for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidets sekretariat.

Relaterte innlegg

Stikkord

Anette Solli Annette Lindahl Raakil Ann Irene Sæternes Assembly of European Regions (AER) Aud Hove Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) Bane NOR Biogass Brexit BSSSC Youth Bærekraft Det grønne skiftet Det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) Dovrebanen Energistasjoner EU EU-kommisjonen Europaforum Europakafé EUs Østersjøstrategi (EUSBSR) Even Aleksander Hagen EØS Fagskole Fehmarnbelt Fylkesveier Godstransport Grønne næringstransporter Grønn omstilling Guido Beermann Gunn Marit Helgesen Helge Orten Hydrogen Ingrid Schulerud InterCity Interreg Ivar Odnes Jan Carsten Gjerløw Jernbane Jernbanedirektoratet Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Kirsti Slotsvik Klimagassutslipp Klimapolitikk Klimasats Kollektivtrafikk Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) Kommunesektorens Organisasjon (KS) Kåre Pettersen Let’s Communicate Markku Markkula Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO Nordsjøkommisjonen Norges delegasjon til EU Norsk Vann Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Osloregionens Europakontor Oslotunnelen Pat Cox Raymond Johansen Regionreformen Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet (SD) Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Sonja Steen Statens vegvesen STRING Terje Riis-Johansen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Transportkorridorer Transportøkonomisk institutt (TØI) Tyskland-strategi Ungdomsmedvirkning Utdanning Utenriksdepartementet (UD) Vestfoldbanen Østersjøen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet (CBSS) Østfoldbanen Østlandsutstillingen ØstsamUng

Nyhetskategorier