Velg en side

Østlandssamarbeidet og Norges nye Tyskland-strategi

av Jon Petter Arntzen |
Publisert 21. august, 2019

Tidligere i sommer la Regjeringen frem sin ny og reviderte Tysklandsstrategi. I dokumentet peker Utenriksdepartementet på de nære og tette forbindelsene mellom Norge og Tyskland, og i den nye strategien legger man vekt på at samarbeidet skal forsterkes og intensiveres  på en rekke samfunnsområder. Samarbeidet mellom regionene i nord-Tyskland og norske fylkeskommuner omtales også og følgende tiltak trekkes frem:

 

 • Vidareutvikle det regionale samarbeidet med Tyskland. Oppfølging:
  Utanriksdepartementet i samarbeid med KS, kommunar og fylkeskommunar, og
  ambassaden i Berlin.
 • Støtte opp om det transnasjonale programsamarbeidet i Austersjøregionen og
  Nordsjøregionen der både norske fylkeskommunar og tyske delstatar er aktive, med
  vekt på næringsliv. Oppfølging: Utanriksdepartementet i samarbeid med Kommunalog
  moderniseringsdepartementet, Østlandssamarbeidet og ambassaden i Berlin.
 • Utforske utsikter til gjensidig næringssamarbeid med utgangspunkt i norske og
  tyske regionale fortrinn i marin og maritim sektor. Oppfølging: Ambassaden i Berlin
  i samarbeid med Østlandssamarbeidet, relevante fagdepartement og dei nordtyske
  delstatane.
 • Fremje norsk-tysk regionalt samarbeid innan ramma av EUs austersjøstrategi.
  Oppfølging: Utanriksdepartementet i samarbeid med Kommunal- og
  moderniseringsdepartementet, Østlandssamarbeidet og ambassaden i Berlin.

 

Hele strategidokumentet kan leses her: Tysklandstrategi

 

Artikkelen er skrevet av

 • Jon Petter Arntzen

  Jon Petter er sekretariatsleder og fagansvarlig for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidets sekretariat.

Relaterte innlegg

Stikkord

Annette Lindahl Raakil Ann Irene Sæternes Arve Høiberg Assembly of European Regions (AER) Aud Hove Aud Riseng Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) Baltic Sea Youth Platform (BSYP) Bane NOR Biogass Biogass Oslofjord Brussel BSSSC Youth Bærekraft CICERO CO₂-utslipp CPMR Baltic Sea Commission Det grønne skiftet Det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) Dovrebanen Eivind Vad Petersson Energi Energistasjoner Erasmus+ EU Europakafé Even Aleksander Hagen EØS Fehmarnbelt Fylkesveier Grønne næringstransporter Grønn omstilling Guido Beermann Gunn Marit Helgesen Hydrogen Ingrid Elisabeth Volungholen InterCity Interreg Jafar Altememy Jernbane Jernbanedirektoratet Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Klimagassutslipp Klimapolitikk Klimasats Knut Arild Hareide Kollektivtrafikk Kommunal- og distriktsdepartementet Kommunesektorens Organisasjon (KS) Kåre Pettersen Lan Marie Nguyen Berg Let’s Communicate Linda Carolina Ehnmark Mette Kalve Miljødirektoratet Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO NHO Logistikk og Transport Nordsjøkommisjonen Norges delegasjon til EU Norsk Vann Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Oslotunnelen Pat Cox Raymond Johansen Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Statens vegvesen STRING Terje Riis-Johansen Timo Nikolaisen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Transportøkonomisk institutt (TØI) Tungtransport Ungdomsmedvirkning Utdanning Utenriksdepartementet Vestfoldbanen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet (CBSS) Østfoldbanen ØstsamUng

Nyhetskategorier