Velg en side

Vellykket møte i samarbeidet med delstaten Schleswig-Holstein 8. mars

av Jon Petter Arntzen |
Først publisert 23.03.18 |
Roger Ryberg og Sabine Sütterlin-Waack

Kommisjonsmøte i samarbeidet mellom fylkeskommunene på Østlandet og delstaten Schleswig-Holstein ble gjennomført i Fredrikstad 8. mars. Delegasjonen fra Schleswig-Holstein var ledet av Minister for Justis, Europa, Forbrukerspørsmål og Likestilling, Sabine Sütterlin-Waack. Møtet ble ledet av Roger Ryberg, leder i Østlandssamarbeidet og fylkesordfører i Buskerud. I tillegg til utveksling av informasjon om aktuelle politiske saker og tema på dagsorden i de to landene fikk deltakerne informasjon om to Interreg-prosjekt innen grønn omstilling samt bred informasjon om ungdomsutveksling/-medvirkning. Også det regionale kultursamarbeidet ble framhevet i møtet. Klima, grønn transport, bio-økonomi ble framhevet som viktige samarbeidsområder framover sammen med et fortsatt fokus på felles kultur- og ungdomsprosjekt. Under finner dere agenda og presentasjoner fra møtet.

Final draft minutes – 08.06.18

Cooperation Perspectives 2018-2019 – final 080618

Participation list CC meeting 2018 – final

Agenda CC 2018 – final

Welcome to Østfold – Ole Haabeth

Bio-economy Region – Monika Svanberg

Northern Connection – Mali H Skogen

Youth Climate-exchange – Håkon Slang-Sundsetvik

Youth-involvement-in-regional-and-european-cooperation, Tuva Tøien Bakken

 

Relaterte innlegg

Stikkord

Aftenposten Annette Lindahl Raakil Antonio G. W. Serri Arendalsuka Arvid Tommy Müller Baltic Sea Youth Platform Bildeling Biogass Brussel BSSSC BSSSC Youth BSYP Bærekraft CargoNet CBSS Circle K Norge Det grønne skiftet Energistasjoner Erasmus+ EU Europakafé EUs mobilitetspakke Even Aleksander Hagen EØS Fehmarnbelt Fullføringsreformen Fundatum Fylkesprat Fylkesveier Godstransport Grønne næringstransporter Grønn omstilling Guido Beermann Horizon 2020 Horizon Europe Hurdalsplattformen Hydrogen Høring Ingrid Elisabeth Volungholen Innlandet fylkeskommune Innlandstrafikk InterCity Interreg Jan Carsten Gjærløw Jarle Backer Jernbane Jon-Ivar Nygård Jyllandskorridoren Klimagassutslipp Kollektivtrafikk Kongsvinger Kristian Singh-Nergård Kåre Pettersen Lan Marie Nguyen Berg Lobbyvirksomhet Lotta Möllerfalk Mathias Nikolai Berg Mikromobilitet Miljødirektoratet Mobilitet Nasjonal transportplan NHO Logistikk og Transport Nordsjøregionen Norsk senter for sirkulær økonomi NTP Ola Elvestuen Olav Skinnes Oslofjorden Osloregionen Oslotunnelen Phusicos Podkast Reklima Representantskapet Rina Yamamoto Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sigrun Myrvang Sirin Hellvin Stav Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Stortinget STRING TEN-T Terje Riis-Johansen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Trym Mathisen Gullvog Ungdomsmedvirkning Ungdomsråd Vestfoldbanen Videregående opplæring Åsa Ågren Wikström Østersjøregionen Østersjørådet ØstsamUng

Nyhetskategorier