Select Page

Vellykket møte i samarbeidet med delstaten Schleswig-Holstein 8. mars

av Jon Petter Arntzen |
Publisert 23. March, 2018
Bilde av en mann og en kvinne som smiler til kamera.

Kommisjonsmøte i samarbeidet mellom fylkeskommunene på Østlandet og delstaten Schleswig-Holstein ble gjennomført i Fredrikstad 8. mars. Delegasjonen fra Schleswig-Holstein var ledet av Minister for Justis, Europa, Forbrukerspørsmål og Likestilling, Sabine Sütterlin-Waack. Møtet ble ledet av Roger Ryberg, leder i Østlandssamarbeidet og fylkesordfører i Buskerud. I tillegg til utveksling av informasjon om aktuelle politiske saker og tema på dagsorden i de to landene fikk deltakerne informasjon om to Interreg-prosjekt innen grønn omstilling samt bred informasjon om ungdomsutveksling/-medvirkning. Også det regionale kultursamarbeidet ble fremhevet i møtet. Klima, grønn transport, bioøkonomi ble fremhevet som viktige samarbeidsområder framover sammen med et fortsatt fokus på felles kultur- og ungdomsprosjekt. Agenda og presentasjoner fra møtet finner du her.

Artikkelen er skrevet av

  • Jon Petter Arntzen

    Jon Petter er sekretariatsleder og fagansvarlig for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidets sekretariat.

Relaterte innlegg

Stikkord

Anette Solli Annette Lindahl Raakil Ann Irene Sæternes Assembly of European Regions (AER) Aud Hove Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) Bane NOR Biogass Brexit BSSSC Youth Bærekraft Det grønne skiftet Det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) Dovrebanen Energistasjoner EU EU-kommisjonen Europaforum Europakafé EUs Østersjøstrategi (EUSBSR) Even Aleksander Hagen EØS Fagskole Fehmarnbelt Fylkesveier Godstransport Grønne næringstransporter Grønn omstilling Guido Beermann Gunn Marit Helgesen Helge Orten Hydrogen Ingrid Schulerud InterCity Interreg Ivar Odnes Jan Carsten Gjerløw Jernbane Jernbanedirektoratet Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Kirsti Slotsvik Klimagassutslipp Klimapolitikk Klimasats Kollektivtrafikk Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) Kommunesektorens Organisasjon (KS) Kåre Pettersen Let’s Communicate Markku Markkula Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO Nordsjøkommisjonen Norges delegasjon til EU Norsk Vann Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Osloregionens Europakontor Oslotunnelen Pat Cox Raymond Johansen Regionreformen Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet (SD) Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Sonja Steen Statens vegvesen STRING Terje Riis-Johansen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Transportkorridorer Transportøkonomisk institutt (TØI) Tyskland-strategi Ungdomsmedvirkning Utdanning Utenriksdepartementet (UD) Vestfoldbanen Østersjøen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet (CBSS) Østfoldbanen Østlandsutstillingen ØstsamUng

Nyhetskategorier