Fylkeskommunene har staket ut kursen for samarbeidet om høyere yrkesfaglig utdanning. Framover blir det fokus på politisk påvirkningsarbeid,...

read more