Hva er konsekvensene av Brexit for norsk næringsliv? Spørsmålet var på dagsorden da fagpolitisk for utvalg næring og kompetanse hadde europeisk...

read more