Det ble en spennende NTP-konferanse der de fleste ytret ønske om forutsigbarhet i kommende NTP, transportetater som manet til nøkternhet og høy...

read more