Østlandssamarbeidet har siden 2015 deltatt som partner i Interreg-prosjektet Scandria2Act. Sammen med inter-prosjektene NSB og TENTacle ble det 6....

read more