Avinor AS, Jernbanedirektoratet, Kystverket, Nye Veier AS og Statens vegvesen har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet lagt frem sine...

les mer