Even Aleksander Hagen, Østlandssamarbeidets politiske leder og ordfører i Innlandet fylkeskommune, stilte sammen med flere politikere for å fremme...

les mer