Scandria®Alliance

Scandria®Alliance er et interregionalt politisk samarbeid som bygger på Interreg Østersjøprosjektet Scandria®2Act (2016–2019). Østlandssamarbeidet deltar i alliansen på vegne av fylkeskommunene på Østlandet.

Alliansen jobber for å koble sammen regioner, lokalsamfunn og økonomier gjennom ren og smart transport. Samtidig skal Scandria®Alliance være en arena hvor byer og regioner kan samarbeide om klimasmarte multimodale transportforbindelser i grensesnittet til bærekraftig regional utvikling mellom Skandinavia og Adriaterhavet.

Scandria®Alliance består nå av regioner i Norge, Sverige, Finland, Italia og Tyskland. Regionsamarbeidet i Berlin-Brandenburg ivaretar sekretariatet.

Alliansen arbeider med følgende temaer:

  • Rent drivstoff
  • Multimodal transport
  • Infrastruktur på tvers av landegrensene
  • Digitalisering

Østlandssamarbeidets sekretariat koordinerer fylkeskommunenes deltakelse i administrative faggrupper i Scandria®Alliance.