Samferdsel

Samferdsel er ett av hovedinnsatsområdene for Østlandssamarbeidet.

Kontaktutvalget vedtok i 2008 å etablere et eget fagpolitisk utvalg for samferdsel.

Østlandssamarbeidet har siden etableringen i 1993 hatt en administrativ gruppe for samferdsel. Denne gruppa består av fylkeskommunenes administrative ledere innenfor samferdselssektoren.

Siste nyheter